Powrót na stronę główną

Tu możesz ściągnąć faq
w spakowanym zipem pliku txt [1,69 KB]
dzieciństwo bez przemocy faq

Dzieciństwo bez przemocy FAQ

Niniejsze FAQ pochodzi z kampanii społecznej Dzieciństwo bez przemocy.
Strona kampanii to www.przemoc.com.pl

Pytanie 1:
Bicie dzieci to sprawa prywatna, nikt nie powinien się wtrącać.


Nieprawda. Przemoc, wykorzystywanie, bicie i krzywdzenie osób bliskich jest, przestępstwem podlegającym karze, tak jak przemoc wobec obcych. Przemoc wobec dziecka jest o tyle trudniejsza, że wobec dorosłej ofiary nie oczekuje się, aby kochała i szanowała swojego oprawcę, a od dziecka tak. Sprawcą cierpienia jest ktoś, kto teoretycznie powinien zapewniać dziecku poczucie bezpieczeństwa i miłość. Fakt posiadania dziecka nie stanowi okoliczności zezwalającej na przemoc, nie uprawnia do traktowania dziecka jak własności, nie znosi odpowiedzialności za popełnianie czynów karalnych.

Pytanie 2:
Przemoc wobec dzieci zdarza się tylko w rodzinach z tzw. marginesu społecznego.


Nieprawda. Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej.


Pytanie 3:
Czy można bić dzieci w celach tzw. wychowawczych?


Istnieje wiele powodów, dla których nie należy bić dzieci. Przede wszystkim dlatego, że sprawia to dziecku ból i cierpienie, poniża je i uczy, że racja jest po stronie silniejszego, a gdy kończą się racjonalne argumenty dozwolone jest użycie siły.


Pytanie 4:
Jakie są rozmiary zjawiska krzywdzenia dzieci?


Bardzo trudno jest określić skalę tego zjawiska przede wszystkim dlatego, iż większość przypadków krzywdzenia dzieci pozostaje tajemnicą rodzinną.
Aby zobrazować rozmiary tego problemu można przytoczyć wyniki badań, które wykazują, iż:

* co szósty dwunastolatek w wyniku przemocy ze strony rodziców doznał urazów, takich jak: siniaki, zadrapania (badania Fundacji Dzieci Niczyje);

* blisko 23% polskich studentów przyznaje, iż w ich domach przynajmniej kilkakrotnie dochodziło do przemocy fizycznej, a 37% mówi o wystąpieniu przemocy psychicznej (badania Instytutu Psychologii Zdrowia);

* 34% pacjentów lecznictwa odwykowego stwierdza, że w okresie nadużywania alkoholu stosowało przemoc fizyczną wobec dzieci (badania Instytutu Psychologii Zdrowia).


Pytanie 5:
Jakie mogą być skutki stosowania przemocy wobec dziecka?


Przemoc domowa może wyrządzić dziecku szkody fizyczne, emocjonalne i poznawcze. Rodzaj i zasięg szkód zależy m.in. od wieku i stadium rozwojowego dziecka oraz od czynników sytuacyjnych, takich jak wsparcie od otoczenia. Skutki możemy podzielić na krótkoterminowe i długotrwałe.

* Do krótkoterminowych zaliczamy: lęki, zaburzenia łaknienia, zaburzenia snu, obniżony nastrój, apatia, depresja, nadmierna potrzeba uczuć, bądź odwrotnie - zamknięcie w sobie, agresja, autodestrukcja, izolowanie się, niepokój, problemy szkolne, zaburzenia kontroli czynności fizjologicznych, jąkanie się;

* Skutki długotrwałe to takie, które przejawiają się w życiu dorosłym. Osoby takie mogą nigdy nie nadrobić zaległości w nauce lub umiejętności kształtowania stosunków międzyludzkich. Wzorce wyniesione z domu mogą przyczynić się do wchodzenia w związki oparte na przemocy. Sposobem ucieczki od problemów może być używanie alkoholu, narkotyków.

Tu możesz ściągnąć faq
w spakowanym zipem pliku txt [1,69 KB]
dzieciństwo bez przemocy faq

Powrót na stronę główną