Powrót na stronę główną


SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ PIERWSZY
POMOC WZAJEMNA W ŚWIECIE ZWIERZĄT


Walka o byt. - Pomoc wzajemna jako prawo przyrody i główny czynnik rozwoju. - Bezkręgowce. - Pszczoły i mrówki. - Ptaki; zrzeszenia myśliwskie i rybackie. - Uspołecznienie. - Pomoc wzajemna wśród drobnych ptakó. - Żurawie, papugi.

[czytaj]


ROZDZIAŁ DRUGI
POMOC WZAJEMNA W ŚWIECIE ZWIERZĄT

Przeloty ptaków. - Zrzeszenia wychowawcze. - Zrzeszenia jesienne. - Ssące: mała liczba gatunków nietowarzyskich. - Zrzeszenia myśliwskie wilków, lwów itd. - Zrzeszenia gryzoniów, przeżuwających, małp. - Pomoc wzajemna w walce o byt. - Argumenty Darwina wykazujące walkę o byt wewnątrz gatunku. - Tamy naturalne przeciw przeludnieniu. - Przypuszczalne zanikanie ogniw pośrednich. - Usunięcie współzawodnictwa w przyrodzie.

[w przygotowaniu]

Pomoc wzajemna
w świecie zwierząt


Piotr Kropotkin


Wstęp sieciowej biblioteki alternatywnej WolfPunk

    Zamieszczona tutaj treść to dwa pierwsze rozdziały książki Piotra Kroptkina (1842-1921) pod tytułem "Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju". Książka jako calość dotyczy społeczności ludzkiej, jednak owe dwa rozdziały poprzedzjące resztę treści mówią o reszcie świata zwierzęcego. Czytając tę pozycję należy pamiętać, iż została ona napisana około przełomu XIX i XX wieku [niestety nie znam konkretnej daty], więc i została ograniczona przez zakres wiedzy tamtego czasu. Warto dodać, ze sam Kropotkin był socjologiem.


Powrót na stronę główną