Powrót


umierają Lasy, umierają Ludzie
Garść faktów i to, jak możesz pomóc.


Wspomóż głodujących !


FAKTY NA TEMAT LASÓW DESZCZOWYCH W AMAZONII

 1. Lasy deszczowe reprezentuje 3,4 miliona mil kwadratowych tropikalnego lasu położonego wokół równika.

 2. Ląd równy połowie San Francisco zawiera 545 (!) gatunków ptaków.

 3. Łącznie na obszarach lasu tropikalnego występuje 845 gatunków ptaków i 10'000 różnych gatunków roślin.

 4. Na jednym hektarze może egzystować prawie 100 rodzajow drzew.

 5. "Amazońska misa" przechowuje dwie-trzecie z całego światowego zapasu słodkiej wody.

 6. Lasy deszczowe "kryją" w sobie jeszcze setki nie rozpoznanych nigdy przez człowieka gatunków zwierząt.

 7. Wielu nie poznanym gatunkom grozi wyginięcie bez szansy dla człowieka na ich zobaczenie.

 8. Lasy deszczowe "produkują" aż od 25% do 40% światowych leków farmaceutycznych.

 9. Trzy tysiące roślin ma antyrakowe właściwości, z czego 70% występuje tylko w lasach deszczowych.

  z kazdym rokiem pluca ziemii sa mniejsze

  KAŻDEJ SEKUNDY ZNIKAJĄ NIEMAL DWA AKRY LASÓW DESZCZOWYCH


 10. Wiele firm swobodnie prowadzi handel drewnem pochodzącym z lasów deszczowych. Na szeroką skalę sprowadza na ten kontynent drewno z nielegalnego wyrębu Amazonii firma Amaplac utworzona przez malezyjskie przedsiębiorstwo wyrębu drzewa WTK. Zaopatruje ona m.in. Wielką Brytanię i Niemcy. Szereg działań na rzecz przerwania tego procederu prowadzi organizacja GreenPeace.

 11. Rząd Brazylii przyznaje, że 90% drewna pochodzącego z lasów Amazonii zostało pozyskanych w nielegalnym wyrębie.

 12. Problem znikających płuc Ziemi to nie tylko kwestia lasów Amazonii. Również w Kanadzie starożytne lasy ciągle maleją, a od dawna znany jest fakt, że Rosja nadmiernie eksploatuje lasy syberyjskie.

 13. Spore połacie lasów, w tym również lasów Amazonii są wycinane w celu utworzenia pastwisk dla zwierząt hodowlanych. Praktyki te stosują niektóre firmy i korporacje handlujące mięsem, bądź np. prowadzące sieci barów typu fastfood. Nieraz opłacalne dla nich okazuje się wypasanie właśnie na takim pastwisku i późniejszy transport mięsa na duże odległości.

 14. W obronie lasów deszczowych prowadzi konsekwentnie GreenPeace. Strona główna tej właśnie kampanii to: www.greenpeace.org/~forests/.
FAKTY NA TEMAT ŚWIATOWEGO GŁODU

 1. Okolo 24'000 ludzi umiera każdego dnia z głodu lub z przyczyn z nim związanych. Jest to mniej niż dziesieć lat temu, kiedy ta liczba wynosiła 35'000, i niż dwadzieścia lat temu, kiedy było to 41'000 osób. Trzy czwarte ofiar śmiertelnych to dzieci poniżej piątego roku życia.

 2. Obecnie w krajach rozwijających się 10% dzieci umiera przed ukończeniem piątego roku życia. Wartość ta zmniejszyła się w porównaniu z sytuacją piećdziesiąt lat temu, gdy umierało aż 28% takich dzieci.

 3. Glód i wojny są przyczyną tylko 10% śmierci głodowych, mimo że właśnie o tych przyczynach słyszymy najczęściej. Większość smierci głodowych spowodowana jest chronicznym niedożywieniem. Wiele rodzin po prostu nie jest w stanie dostatecznie się wyżywić, co z kolei spowodowane jest ich skrajnym ubóstwem

 4. Chroniczne niedożywienie jest także przyczyną wad wzroku, apatii czy zatrzymania wzrostu. W znacznym stopniu zwiększa ono też podatność na choroby. Ludzie ciężko niedożywieni nie są w stanie normalnie funkcjonować nawet na podstawowym poziomie.

 5. Szacuje się, że okolo 800 milionów ludzi na świecie cierpi głód i niedożywienie. Każdego roku jedna setna z nich umiera z tego powodu.

 6. Bardzo często wystarczy kilka prostych warunków, aby ludzie biedni mogli samodzielnie wytwarzać wystarczajacą dla siebie ilość pożywienia. Potrzebują oni między innymi dobrej jakośći nasion, odpowiednich narzędzi i dostępu do wody. Bardzo pomocne bywają też drobne usprawnienia techniki upraw i przechowywania żywności.

 7. Wielu specjalistów do spraw głodu twierdzi, że najlepsza metodą zmniejszenia problemu głodu jest edukacja. Ludzie wykształceni maja duże szanse przerwania zaklętego kregu ubóstwa będącego podstawą klęski głodu.

  Kazdej chwili glod zabiera kolejne ofiary

  ŚREDNIO CO 3,6 SEKUNDY KTOŚ GINIE Z GŁODU


 8. Najbogatsze 10% populacji zjada 90% zasobów żywnościowych. Efekt jest taki, że gdy każdego dnia tysiące ludzi umiera z głodu, w krajach rozwiniętych ludzie umierają na choroby wywołane przejedzeniem.

 9. Olbrzymie ilości żywności marnowane są jako pasza tucznicza. Dieta jaką się stosuje wobec zwierząt przeznaczonych na rzeź przyczynia się do ich tuczu, jednak pokarm po przetrawieniu i wydaleniu nie nadaje się już do spożycia. Gdyby te same zwierzęta hodować w 'normalny' sposób, suma pokarmu roślinnego i zwierzęcego byłaby większa. To jednak byłaby nie na rękę przemysłowi rzeźniczemu, jak i firm posiadających tzw. fastfood'y.

JAK MOŻESZ POMÓC
projekt therainforestsite.com polska strona promująca therainforestsite.com i thehungersite.com projekt thehungersite.com

Jakiś czas temu powstały w internecie dwa projekty: www.therainforestsite.com oraz www.thehungersite.com. Pierwszy ma za zadanie pomoc w zbieraniu funduszy na ratowanie resztek pradawnych lasów naszej planety. Drugi - zbieranie funduszy na pomoc dla głodujących. Oba funkcjonują w bardzo prosty sposób - na każdej z tych stron znajduje się przycisk z napisem "donate". Jest na samym środku, więc nie sposób go nie zauważyć. Gdy naciśnie się ów przycisk, przeglądarka przechodzi na stronę z reklamami sponsorów. Ci z kolej za każde wyświetlenie swojej reklamówki [a są to niewielkie grafiki, które ładują się stosunkowo szybko], płacą pewną kwotę na wskazany cel: w przypadku TheRainforest - na sadzenie nowych drzew w miejscach przetrzebionych wycinką, szczególnie w obszarach lasów deszczowych Amazonii, zaś w przypadku TheHungersite.com na zakupienie i dostarczenie pożywienia dla głodujących. Co prawda kwoty za jednorazowe wyświetlenie są niewielkie, jednak siła tego działania polega w ilości internatów, którzy to uczynią - a czyni to sporo, choć niestety wciąż nie dość sporo [przykładowo w czerwcu 2000 dzięki tym akcjom zalesiono ponad 600 akrów terenu i zakupiono dla głodujących na świecie prawie 800 ton żywności].

Obie powyższe strony są angielskojęzyczne, jednagże istnieje również polskojęzyczna strona promująca powyższe projekty - jest to www.start.net.pl. Zawiera ona tłumaczenia podstawowych informacji zawartych na obu wcześniej opisanych stronach oraz oba przyciski - ten na rzecz lasów i ten na rzecz głodujących. Niestety polska strona ładuje się stosunkowo długo ): Jednak wystarczająco szybko, byś się zmieścił w mpulsie (:

Niestety - istnieje pewne poważne ograniczenie w tym działaniu. Możesz tylko raz w ciągu doby [naliczanej od godziny 5:00 czasu Greenwich, czyli 6:00 czasu polskawego] nacisnąć przycisk TheRainforest i tylko raz w ciągu doby przycisk TheHungersite. I nic nie da wielokrotne stukanie po przycisku. Serwer to sprawdza ):

TAK WIĘC ZRÓB COŚ DLA ŚWIATA
TO NIE ZAJMIE CI NAWET JEDNEGO IMPULSU
www.therainforestsite.com
www.thehungersite.com
lub oba naraz:
www.start.net.pl


Nie są to jednak jedyne działania prowadzone przez powyższe serwisy. Na obu umieszczone zostały też specjalne internetowe petycje.

serwis TheRainforestsite.com umieścił na swej stronie w prawym górnym rogu odnośnik 'petition'. Gdy wejdziesz na tę podstronę, możesz dołączyć się do petycji, która zostanie jesienią 2000 roku przekazana do ONZ, a zawiera ona apel o przeznaczenie większej ilości funduszy, środków i zasobów na konserwację lasów deszczowych.

Na stronie TheHungersite znaleźć można w podobnym miejscu podobną petycję, która zostanie przekazana do ONZ 16 października 2000. Ta z kolej petycja zawiera apel o przeznaczenie większej ilości funduszy na walkę z głodem.

W przypadku obu petycji autorzy serwisów wzywają internautów w ten sam sposób: 'Pomóżnie nam zebrać 1 milion podpisów do 1 września 2000'. Proszą też, by każdy podpisywał się tylko raz. Gwarantują też, że przekazane dane - imię, nazwisko oraz e-mail - nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

Tak więc dopisz się do petycji - co ci szkodzi?

Wraz z podpisaniem petycji następuje też prenumerata przesyłanego e-mailem biuletynu, w którym internauta będzie co jakiś czas informowany o postępach w zbieraniu podpisów, skuteczności strony i ogólnych informacjach związanych z lasami deszczowymi/walką z głodem [w zależności o którą petycję chodzi]. Z biuletynu tego można zrezygnować wysyłając pusty e-mail ze słowem UNSUBSCRIBE w temacie na adres privacy@therainforestsite.com [w przypadku TheRainforestsite] lub privacy@thehungersite.com [w przypadku TheHungersite].


Powrót