Powrót na stronę główną
sieciowej biblioteki alternatywnej


[przedruk z magazynu INNY ŚWIAT #10]

Więziennictwo w USA
w aspekcie praw człowieka i praw kobiet

 
KILKA FAKTÓW O SYTUACJI KOBIET W WIĘZIENIACH W USA
  1. Obecnie w amerykańskich więzieniach notowany jest największy wzrost populacji kobiet wśród więźniów

  2. 80% więzionych kobiet to matki

  3. Gdy kobieta w amerykańsjkim więzieniu chce skorzystać z więziennego ośrodka zdrowia musi zapłacić 5$ (przeciętne wynagrodzenie w amerykańskim więzieniu wynosi 8 centów za godzinę).

  4. Kobiety będące w ciąży zagwarantowaną mają niewielką, wręcz minimalną tylko opiekę.

  5. Kobiety które doprowadzane są na salę porodową (by rodzić oczywiście) cały czas mają na nogach kajdany.

  6. Kobietom u których wykryto raka piersi odmawiano specjalistycznych badań mamografem i pozwalano na rozwój choroby.

10 RZECZY, KTÓRE POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O WIĘZIENIACH W U.S.A.

1. Ponad 1.6. miliona obywateli Stanów Zjednoczonych przebywa obecnie w więzieniach [uwaga na datę, z której pochodzi materiał - rok 1998 - przypis WolfPunk].

2. W 1992 roku 332 obywateli na 100000 przebywało w więzieniach. W ostatnim roku [uwaga data wydania - przyp. WolfPunk] proporcjonalnie w Stanach był największy na świecie przyrost uwięzień i dla przykładu, w Kalifornii wynosił on 626 osób na 100000 obywateli.

3. Jeden na trzech mężczyzn, Amerykanów Afrykańskiego pochodzenia przebywa lub przebywal w swym życiu w więzieniu.

4. Kobiety są grupą, która ma największy przyrost wśród więziennej populacji.

5. W amerykańskich więzieniach przebywa zdecydowanie więcej ludności kolorowej, niż białej.

6. Utrzymanie jednego więźnia przez rok czasu kosztuje więcej niż utrzymanie jednego człowieka przez rok na Uniwersytecie Harwardzkim.

7. Amerykańskie więzienia nie są wypełnione w większości niebezpiecznymi przestępcami. Większość stanowią ludzie odsiadujący wyroki za przestępstwa dotyczące narkotyków (posiadanie, handel, etc.) lub za takie przestępstwa, w których nie używali przemocy.

8. Prywatne korporacje takie jak Eddie Bauer i Lexus Cars angażują do swym niewolniczych prac więźniów. Więźniowie nie posiadają tam zgodnych z prawem praw do organizowania się w związkach zawodowych czy prawa do strajku. Nie posiadają też minimalnych gwarancji dotyczących ich pensji jak i odpowiednio gwarantowanych zabezpieczeń BHP. Więźniowie nie posiadają prawa do skarg a odmówienie wykonania prac kończy się zazwyczaj surowymi karami.

9. Warunki panujące w amerykańskich więzieniach były wiele razy potępiane przez Amnesty International i inne organizacje i grupy zajmujące się prawami ludzi jako niezgodne z międzynarodowymi standardami.

10. Opieka medyczna dla więźniów praktycznie nie istnieje. To co w tej chwili nazywa się tam "opieką medyczną" jest całkowitym zaprzeczeniem medycznym badaniom i takowemu traktowaniu.


Oto adresy do amerykańskich grup zajmujących się problemem więziennictwa:

Prisons Activist Resource Center
PO BOX 339
Berkley CA 94701
USA

Oberlin Action Against Prisons
PO BOX 285
Oberline OH 44074
USA


Powrót na stronę główną
sieciowej biblioteki alternatywnej