Oby nie ostatni sen wilczego szczeniêcia
STRONA PROTESTU
PRZECIW ZABIJANIU WILKÓW

[main page]INFO

e-mail [polish or english]
[svenska bara lite]
(write with subject 'ULV')

LUNA colective
Webmaster: NTW
ULV - Vukovi u pomoc!

ULV - SPASAVAJTE VUKOVE!

newer informations [in english]

POLJSKA VUKOVA
2.IV.2006
[NEAKTUALAN]

Poljski Savez za Lov je napisao molbu Ministarstvu Prirode Jan Szyszko da se slaze za odstrjel 60 vukova svaku godinu. Lovci tvde da u Poljskoj zive oko 1200-1300 vukova. Ali znanstvenici tvrde da ih je samo 600-700. Molimo Vas za slanje pisama u ovo Ministarstvo sa molbom za odbacanje peticiju lovaca. Mozete pisati posredstvom poljske ambasade. U ovom linku mozete naĉi vise informacija na engleskom jeziku: www.


Adres polskoj Ministarstvu Prirode:

Jan Szyszko
Ministerstwo Srodowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Poland

SLOVACKA VUKOVA
21.X.2004
[NEAKTUALAN]

U poslednjoj godini u Slovackoj lovcevi ubili 112 vukova. To je broj zivotinje koje su bile tada rodene. U toj godini ovi broj vjerojatno ĉe biti isti (slovacka organizacija Vlk tvrdi da tamo zive samo 150 vukova!). Moramo dodati da Ministarstvo Zastita Sredine slozilo se (neodsnovno) za odstrjel 63 medveda. Obadvoje vrste su pod zastitom!


molimo Vas... napisite (ako hoĉete) e-mail/pismo na adres slovackog ministra:


MOZE BITI NA ENGLESKOM JEZIKU!!


minister@enviro.gov.sk


ili

Ministerstvo Zivotného prostredia SR
László Miklós, minister
Námestie Ludovíta Stúra 1
812 35 Bratislava
Slovackoj

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Zsolt Simon, minister
Dobrovifova 12
812 66 Bratislava
Slovackoj


pisite ime, prezime i tako dalje. politicari ne priznavaju anonimusa..


Hvala Vam lijepa..