Oby nie ostatni sen wilczego szczeniêcia
STRONA PROTESTU
PRZECIW ZABIJANIU WILKÓW

[main page]INFO

e-mail [polish or english]
[svenska bara lite]
(write with subject 'ULV')

LUNA colective
Webmaster: NTW
ULV - Ratuj wilki! ULV - WILCZY CYBERAKTYWIZM

newer informations [in english]

SLOVAKISK ULVEN
21.X.2004
[IKKE AKTUELL]

I år i Slovakia jegerer slektet i det minste 112 ulver. Det er samme som antall ulvene som var fødd i år. Antakelig, så mye ulvene skal bli slektet i neste år. Det er viktig å si at etter slovensk organisasjon Vlk, i mars det var bare 150 ulvene i Slovakia.


Samtidlig, slovensk Miljødepartement samtykket å skyte ned i det minste 63 bjørn. Forrige år bare mer det ti bjøn gjorde taper. Ingen menneske var angripet. Forrige år departement samtykket å slekte 71 bjørn. Det var ikke oppfylte.


Begge slager - ulv (Canis lupus L.) og bjørn (Ursus arctos L.) er internasjonal beskyttet.


Vĉr så snill å skriv protest brevet till slovensk Miljødepartement og kreve å stoppe å skyte ned bjørn. Kreve å år lange beskyttelse till ulven også.

Skriv till (Du kan skrive på engelsk):

minister@enviro.gov.sk
http://www.enviro.gov.sk/minis/mini_zivot.htm

Ministerstvo Zivotného prostredia SR
László Miklós, minister
Námestie Ludovíta Stúra 1
812 35 Bratislava
Slovakia

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Zsolt Simon, minister
Dobrovifova 12
812 66 Bratislava
Slovakia

Ordensregler:
1. Brevene undertegnes med navn. Politikerne godtar ikke anonymitet.
2. Brevene formuleres seriost og odentlig, da vi vil saken skal tas pa alvor.

POLSKE ULVEN: BIALOWIEZA
15.I.2004
[IKKE AKTUELL]

Den polske miljoministeren, Czeslam Sleziak har innvilget fellingen av tre ulvehanner i Puszcza Bialowieska - omradet. Selv om kvoten for felling i seg selv er liten, foreligger den na en fare for en igangsettelse av lobbyvirksomhet fra jakteres side. I Polen er ulven totalfredet (bare Minister har lov o innvilge felling).


Vi ber om utsendelse av protester mot feling per mail snarest, til adressene oppgitt (det er fullt mulig a henvende seg pa engelsk):


Ordensregler:
1. Brevene undertegnes med navn. Politikerne godtar ikke anonymitet.
2. Brevene formuleres seriost og odentlig, da vi vil saken skal tas pa alvor.

Adressene:

Czeslaw Sleziak (Miljominister): Minister@mos.gov.pl
Ewa Symonides (Hovednaturkonservator): Glowny.Konserwator.Przyrody@mos.gov.pl
Departementets kontor: Biuro.Ministra@mos.gov.pl