Oby nie ostatni sen wilczego szczeniêcia
STRONA PROTESTU
PRZECIW ZABIJANIU WILKÓW

[main page]INFO

e-mail [polish or english]
[svenska bara lite]
(write with subject 'ULV')

LUNA colective
Webmaster: NTW
ULV - Ratuj wilki! ULV - WILCZY CYBERAKTYWIZM
newer informations [in english]

SLOVAKA VARGAR
21.X.2004
[INTE AKTUELL]

2003 slaktade jägarna 112 vargar i Slovakien vilket var lika många som födes detta året.


I år ska lika många vargar dödas om intet görs.


I mars 2004 var det endast 150 vargar kvar i Slovakien enligt Slovakiska ekologiska organisationen VLK.


Dessutom har det Slovakiska miljödepartementet beslutat att 63 björnar ska skjutas.


Vargar (Canis lupus L.) och björnar (Ursus arctos L.) är internationell beskyddet (Bernkonventionen och europeisk direktiv 92/43/EEC).


Skriv och protestera till Miljödepartement och gör det nu!


Det går även bra att skriva på engelska.


Skriv till:

minister@enviro.gov.sk

http://www.enviro.gov.sk/minis/mini_zivot.htm

Ministerstvo Zivotného prostredia SR
László Miklós, minister
Námestie Ludovíta Stúra 1
812 35 Bratislava
Slovakien

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Zsolt Simon, minister
Dobrovifova 12
812 66 Bratislava
Slovakien

Kopian (CC) översändan till